Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020 - 615 99 11
  • info@dcadvies.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

13-06-2017

Scheiden funest voor pensioen.

Bij een scheiding moeten de gezamenlijke bezittingen verdeeld worden. Hier hoort het pensioen ook bij. Wie heeft recht op wat en hoe verdeel je het?

Het pensioen bouw je geleidelijk gedurende je werkzame periode op. Maar een echtscheiding neemt daar een enorme hap uit.  Want de ex-partner heeft namelijk recht op de helft van de pensioenrechten die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd. Diegene die het recht heeft opgebouwd, ziet dus een groot deel verdampen. Deze verplichting geldt ook voor partners met een geregistreerd partnerschap.

Heeft de ex altijd recht op de helft van het opgebouwde pensioen?

In principe wel, maar er zijn uitzonderingen. Partners die op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn, kunnen andere afspraken gemaakt hebben. De verdeling kan dan soms achterwege blijven. Ook kunnen de ex-partners een afwijkende verdeling vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Partners die beiden een vergelijkbaar pensioen opgebouwd hebben, kunnen ook afzien van verdeling. Ieder kan in dat geval het eigen deel houden.

Hoe wordt pensioen verdeeld?

Het saldo op een spaarrekening kun je eenvoudig verdelen. Bij een pensioen is dat echter niet zo eenvoudig. Binnen twee jaren na de scheiding moet het pensioenfonds van de scheiding op de hoogte gesteld worden. Hier is een standaardformulier voor beschikbaar. Gebeurt de melding niet of niet op tijd? Dan vervalt het recht van de ex-partner op rechtstreekse uitbetaling door het pensioenfonds. Er blijft wel recht op het geld, maar de ontvanger van het pensioen moet dan steeds zelf verdelen met de ex.

Hoeveel pensioen hou ik over?

Hoeveel pensioen ieder van de partners krijgt kunt je niet zelf exact berekenen. Daarvoor is de berekening te complex. Vooral omdat (vaak) het eventuele pensioen bij een vorige werkgever in de verdeling wordt meegenomen.
Mocht, na de verdeling, voor de ex een pensioen overblijven van maximaal € 465,94 bruto per jaar, dan worden die rechten alsnog niet verdeeld. Hoeveel pensioen er overblijft voor beide partners is een opgave die het pensioenfonds kan verstrekken. Hou er rekening mee dat ook eventueel het nabestaandenpensioen in de verdeling wordt meegenomen.

Het pensioentekort opvangen

Het pensioen is een aanvulling op de AOW. Na de verdeling zal absoluut een pensioentekort gaan ontstaan. Dit tekort kan technisch weer worden ingelopen in de jaren tot aan de pensioendatum. Alhoewel dat in praktijk vaak een lastige opgave is. Wie is gescheiden staat er, zo kort na de scheiding, vaak financieel nog niet zo goed voor. Maar voor het dichtsparen van het pensioengat is wel (spaar-)geld nodig.

Doorgaans is het pensioentekort, dat na de scheiding ontstaat, vaak niet direct het grootste probleem, maar er moet wel aandacht aan geschonken worden. Want ook na de pensionering zal iedereen nog wel rond willen kunnen komen.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens