Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020 - 615 99 11
  • info@dcadvies.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

15-06-2017

Verzekerd voor nieuwwaarde en toch dagwaarde uitgekeerd

De verzekerde som voor de inboedelverzekering wordt doorgaans gebaseerd op de nieuwwaarde. Maar bij schade soms op de dagwaarde. Hoe zit dat?

Soms meten verzekeraars met twee maten. Ze baseren de premie op de nieuwwaarde van de inboedel, maar wanneer onderdelen van de inboedel te oud zijn, wordt bij schade slechts de dagwaarde uitgekeerd.
Dat komt doordat verzekeraars bij iedere schade een zogenaamde afschrijving toepassen. Ze zoeken daarmee naar de 'dagwaarde' en kijken dan of ze nieuwwaarde of dagwaarde gaan vergoeden. 

Hoeveel schrijf je af op jouw inboedel?

Verzekeraars werken met afschrijvingslijsten. Hierin staat met hoeveel afschrijving per jaar rekening wordt gehouden. Voor een televisie wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een levensduur van 8 jaren. De jaarlijkse afschrijving bedraagt dan 12,5 procent.
Een tablet van het merk Samsung schrijf je weer veel sneller af. Die verliest zijn waarde al in 3 jaren. Na het eerste jaar is de afschrijving dus gelijk al 33,3 procent.
Een stoel gaat weer veel langer mee, met een levensduur van misschien wel 20 jaren. De jaarlijkse afschrijving komt dan uit op niet meer dan 5 procent.

Wat zijn de gevolgen van de afschrijving bij schade?

Voor de uitkering wordt in eerste instantie uitgegaan van de nieuwwaarde. Wat natuurlijk een plezierig feit is. Niet alleen omdat de premie daar op is gebaseerd, maar veel meer omdat niet iedereen onmiddellijk iets nieuws kan kopen, wanneer een voorwerp volledig verloren is gegaan.  
Maar eigenlijk mogen we aan een schade niets 'verdienen'. Zou een TV bijvoorbeeld zo oud zijn, dat die niets meer waard is, dan zou een nieuwwaardevergoeding feitelijk neerkomen op een zeer welkom cadeautje van de verzekeraar. Om dat te voorkomen hanteren de verzekeraars dus een grens van 40%. Is de dagwaarde nog steeds hoger dan die 40% dan wordt toch gewoon de nieuwwaarde vergoed. Maar zodra de dagwaarde lager dan die 40% wordt, volgt onherroepelijk een vergoeding van niet meer dan de dagwaarde.
Als een stoel dus 13 jaar oud is, is de dagwaarde al (13 x 5% =) 65% lager dan de nieuwwaarde en wordt niet meer dan de dagwaarde uitgekeerd. De vergoeding van de Samsung tablet zal zelfs, zoals hierboven aangegeven, al veel eerder op de dagwaarde uitkomen.
Zo kan de afschrijving er dus voor zorgen, dat de schadevergoeding de ene keer uitkomt op de nieuwwaarde en de andere keer op niet meer dan de dagwaarde. 

Waarom keren verzekeraars niet gewoon de nieuwwaarde uit?

Zoals al gezegd mag mag je bij een verzekeringsuitkering er eigenlijk niet op vooruit gaan. Als je voor een tablet van 5 jaar oud gewoon de nieuwwaarde uitgekeerd krijgt, heb je financieel teveel baat bij de schade. Dit werkt het claimen op de inboedelverzekering in de hand. Het is geen standpunt van verzekeraars, maar is wettelijk vastgelegd. Het is dus simpelweg niet toegestaan.

De waarde van de inboedel vaststellen

Steeds meer verzekeraars vragen niet meer naar de nieuwwaarde van de inboedel. De verzekerde som wordt dan vastgesteld op basis van een zgn. 'waardemeter', waarbij wordt uitgegaan van gemiddelde gezinnen. Dit heeft als voordeel dat de waarde van de inboedel niet om de paar jaar ingeschat hoeft worden. In deze verzekeringen kan dus in principe ook geen sprake meer zijn van onderverzekering, alhoewel dat dan weer niet op gaat voor inboedels met een hoge waarde. 
Het blijft toch maatwerk.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens